De behoeften van ouders

 Er is weinig kennis over de behoeften van ouders met pubers aan opvoedondersteuning. Daarnaast zijn er weinig interventies die zich specifiek richten op ouders met adolescente kinderen. Er is daarom onderzoek gedaan onder ruim 30 ouders met een kind in de vroege tot late adolescentie. Ouders zijn gevraagd naar de opvoedzorgen die zij hebben en hun motivatie om al dan niet gebruik te maken van opvoedondersteuning. Dit is gedaan aan de hand van semigestructureerde interviews en de Q methodologie. Dit is een onderzoeksmethodiek waarin ouders wordt gevraagd een rangorde aan te brengen in hun antwoorden.

 

In 2017 is data verzameld onder ruim 30 ouders. De resultaten zijn gepresenteerd op het congres van de ‘European Health Psychology Society’. Daarnaast worden de gegevens verwerkt in een wetenschappelijk artikel.