Krista van Mourik - K.van_Mourik@lumc.nl
Krista van Mourik is post doctoraal onderzoeker bij het Leids Universitair Medisch Centrum. Ze is opgeleid tot antropoloog en socioloog en heeft ruime ervaring met praktijkgericht onderzoek rondom opvoeding en interventies. Zo heeft ze onderzoek gedaan naar de opvoedzorgen van ouders in multi-etnische wijken en een opvoedmodule ontwikkeld over het omgaan met opvoedstress. Binnen het CIKEO project richt Krista zich op de werkzame elementen van interventies. Hiermee wilt ze antwoord geven op de vraag ‘wat werkt voor wie en waarom?’.

 

Matty Crone - M.R.Crone@lumc.nl

Matty Crone is senior onderzoeker bij het Leids Universitair Medisch Centrum. Ze heeft veel ervaring met onderzoek naar de jeugdgezondheidszorg, het signaleren van psychosociale problemen bij jongeren en het geven van voorlichting aan ouders. Binnen het CIKEO project ligt de focus van Matty op de werkzame elementen van interventies.

 

Esther Horrevorts - EHorrevorts@verwey-jonker.nl
Esther Horrevorts werkt sinds september 2017 als onderzoeker bij het Verwey-Jonker Instituut. Binnen het CIKEO project is zij samen met Harrie Jonkman verantwoordelijk voor het onderdeel “Praktijkonderzoek met ontwikkelaars en gebruikers/professionals”. In dit onderdeel worden gesprekken gevoerd met ontwikkelaars van opvoedinterventies en professionals die met deze interventies werken over de werkzame elementen ervan.

Harrie Jonkman - HJonkman@verwey-jonker.nl
Harrie Jonkman werkt sinds 2008 bij het Verwey-Jonker Instituut. Samen met Esther Horrevorts is hij verantwoordelijk voor het onderdeel “Praktijkonderzoek met ontwikkelaars en gebruikers/professionals”. Daarnaast draagt hij samen met Clemens Hosman zorg voor het implementatie en Public Health-onderdeel waarbij zij in gesprek gaan met beleidsmedewerkers en gemeenteambtenaren over “Implementatie en context”.

 

Dafna Windhorst - d.windhorst@erasmusmc.nl

Dafna Windhorst werkt als postdoctoraal onderzoeker bij het Erasmus MC op de afdeling maatschappelijke gezondheidszorg. Hier verricht ze (evaluatie)onderzoek naar programma’s gericht op bevordering van de gezondheid van kinderen en jongeren. Binnen het CIKEO project voert Dafna met collega’s een cohortstudie uit in de dagelijkse praktijk van de jeugdgezondheidszorg om de effecten van opvoedondersteuning te onderzoeken op ouder- en kind uitkomsten.

 

Hein Raat - h.raat@erasmusmc.nl

Hein Raat is hoogleraar jeugdgezondheidszorg en arts maatschappij en gezondheid. Bij de afdeling maatschappelijke gezondheidszorg van het Erasmus MC geeft hij leiding aan het multidisciplinaire team van circa 12 onderzoekers jeugdgezondheidszorg. Hij is expert op het gebied van innovaties en evaluaties van JGZ-interventies. Binnen CIKEO is hij betrokken bij de coördinatie van het consortium en bij de uitvoer van de cohortstudie in de praktijk.

 

Clemens Hosman - hosman@psych.ru.nl
Clemens Hosman (PhD) is emeritus hoogleraar preventieve geestelijke gezondheidszorg aan de Universiteit van Maastricht en de Radboud Universiteit Nijmegen en gasthoogleraar aan verschillende Europese universiteiten. Hij is senior preventieadviseur bij de WHO en bij instellingen voor geestelijke gezondheidszorg en volksgezondheid en bij stadsregeringen in Nederland en andere Europese landen. Hij was voorzitter van het bestuur van de nationale database van effectieve interventies. Zijn onderzoek is gericht op de ontwikkeling van evidence-based preventieprogramma's en integrale strategieën en kennis over effectiviteit, effectmoderators, implementatie en publieke en collectieve impact van preventie, preventie van transgenerationele overdracht van psychische stoornissen en gerelateerde problemen.

 

Wilma Jansen - w.jansen@rotterdam.nl
Wilma Jansen werkt in de staf van directie Jeugd & Onderwijs bij gemeente Rotterdam en is coördinator van de academische werkplaats transformatie jeugd ST-RAW.
Wilma is al jaren betrokken bij diverse onderzoeksprojecten op het terrein van preventie, jeugdbeleid en de bredere jeugdhulpketen. Zij opereert op het snijvlak van wetenschap, beleid en praktijk. Wilma is de hoofdaanvrager van het CIKEO consortium en bewaakt de relevantie van de projecten en hun opbrengsten voor beleid en praktijk.  

 

 

Yuan Fang - y.fang@erasmusmc.nl
Yuan Fang is een PhD student bij de afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg van het Erasmus MC. Ze heeft een Master of Science van de School of Public Health van Fudan University in Shanghai, China. In het CIKEO project werkt ze samen met collega’s aan de evaluatie van de effecten van opvoedprogramma’s op ouders en kinderen. 

 

 

Irene Fierloos - i.fierloos@erasmusmc.nl
Irene Fierloos is een PhD student bij de afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg van het Erasmus MC. Ze studeerde Gezondheid en Maatschappij aan de Universiteit Wageningen en Social  Policy and Public Health aan de Universiteit Utrecht. Haar interesse ligt bij het raakvlak tussen wetenschap, beleid en praktijk. Binnen het CIKEO project is Irene betrokken bij de uitvoering van de cohortstudie naar de effecten van opvoedondersteuning. Tijdens haar PhD-traject onderzoekt zij hoe sociale netwerken en informele hulp kunnen worden ingezet om zelfredzaamheid en veerkracht te vergroten.