Informatie voor ouders/ verzorgers

Welke rol heeft de opvoeding in een gezonde groei en ontwikkeling van kinderen? Het CIKEO onderzoek wordt uitgevoerd om daar meer inzicht in te krijgen. Daarnaast wordt er onderzoek gedaan naar programma’s die ouders bij de opvoeding kunnen ondersteunen. Er wordt in kaart gebracht welke (delen van) programma’s het beste werken. Zo kunnen in de toekomst opvoedprogramma’s aangeboden worden waarvan bewezen is dat ze effectief zijn.

 

U kunt voor deelname benaderd zijn via uw Centrum voor Jeugd en Gezin, via uw consultatiebureau, via een aanbieder van een opvoedprogramma of via een online oproep.  In al deze gevallen ontvangt u tweemaal een vragenlijst. Dit gaat om één vragenlijst bij start van deelname aan het CIKEO onderzoek en een tweede vergelijkbare vragenlijst binnen een half jaar tot jaar.  Deze vragenlijsten gaan over verschillende onderwerpen rondom opvoeden en opgroeien. Deelname aan dit onderzoek is geheel vrijwillig. Als u wel meedoet, kunt u zich altijd bedenken en tussentijds stoppen. U hoeft daar geen reden voor op te geven.

 

Wat gebeurt er met uw gegevens?

De onderzoekers behandelen de verzamelde gegevens uit de vragenlijsten vertrouwelijk. Zij mogen de gegeven alleen gebruiken voor dit onderzoek. Uw gegevens worden gerapporteerd zonder daarbij uw naam of andere persoonlijke gegevens te vermelden. De Wet Bescherming Persoonsgegevens is hierop van toepassing. De gegevens kunnen worden gebruikt voor het schrijven van wetenschappelijke artikelen.  Dit zal gebeuren op basis van gemiddelden van de te onderzoeken groep en niet op individueel niveau.

 

Uw deelname aan het CIKEO onderzoek zorgt voor extra kennis over opvoedprogramma’s, waarmee u ouders in de toekomst kunt helpen.